دوره مستری ان ال پی

بازدید: 197

دوره مستری ان ال پی

این دوره شامل بسیاری از مباحث تئوری و عملی می‌باشد که در آن متخصصین ان ال پی پرورش داده شده، بطوریکه قابلیت کامل انجام مشاوره و ایجاد هر تغییری در خود و دیگران را کسب می‌کنند. 

 

چاپ

Related Articles