اناگرام خانواده و ارتباطات

بازدید: 265

دوره اناگرام خانواده

در این دوره رفتار تیپ‌های مختلف شخصیتی در ارتباط و ازدواج معرفی شده، نحوه ارتباط تأثیرگذار با این اشخاص و ازدواج صحیح از نگاه اناگرام آموزش داده می‌شود.

این دوره در 2 جلسه 4 ساعته برگزار میشود .

 

چاپ

Related Articles