کوروش معدلی

بازدید: 339

دکتر کوروش معدلی در سال 1380 به دعوت ماهنامه ی موفقیت اولین دوره ی ان ال پی استاندارد را در ایران برگزار کردند سپس با ثبت کانون ان ال پی ایران و موسسه ی مرز اندیشه ی نوین بطور رسمی فعالیتهای ان ال پی را به منظور توسعه دانش فردی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت بر خویشتن و نیز در جهت بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی اقدام به برگزاری دوره های علوم نوین انسانی و توسعه اقتدار فردی نموده اندو دراین راستا با آموزش صحیح وآکادمیک علوم نوینی چون ان ال پی ،اناگرام ، برنامه ریزی اریکسونی،کوچینگ،پشتیبانی کار و زندگی ودیگر علوم روز دنیا توانسته است با برگزاری صدها سمینار ودوره آموزشی مستمر واستاندارد به این  هدف جهانی دست یافته وبه عنوان اولین مرکز رسمی آموزش این علوم در ایران معرفی گردد.

 

چاپ

Related Articles